യു.പി.യിലെ സോൻഭദ്ര ജില്ലയിൽ 3000 ടൺ ശേഷിയുള്ള സ്വർണ്ണ ഖനി കണ്ടെത്തി

ഉത്തർപ്രദേശിലെ സോൻഭദ്ര ജില്ലയിൽ 3000 ടൺ ശേഷിയുള്ള സ്വർണ്ണ ഖനി കണ്ടെത്തി. സംസ്ഥാനത്തെ ധാതു വകുപ്പ് ഇത് സ്ഥിരീകരിച്ചു. ജിയോളജിക്കൽ സർവേ ഓഫ്​ ഇന്ത്യയുടെ റിപ്പോർട്ട്​ പ്രകാരം സോനഭദ്രി ജില്ലയിലെ സോന പഹാഡി, ഹാർദി ബ്ലോക്കുകളിലായാണ്​ ഖനി വ്യാപിച്ചു കിടക്കുന്നത്​​. ഖനന പ്രവർത്തനങ്ങൾ താമസിയാതെ തുടങ്ങുമെന്ന് സർക്കാർ വൃത്തങ്ങൾ പറഞ്ഞു. ഉടൻ തന്നെ ഈ സ്വർണം പുറത്തെടുക്കാൻ വകുപ്പ് കുഴിക്കാൻ തുടങ്ങും. യുപി സർക്കാർ ഇ-ലേല പ്രക്രിയ ആരംഭിച്ചു കഴിഞ്ഞു.

ജിയോളജിക്കൽ സർവേ ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ ടീം കഴിഞ്ഞ പതിനഞ്ച് വർഷമായി സോൺഭദ്രയിൽ പര്യവേഷണം നടത്തുന്നുണ്ട്. എട്ട് വർഷം മുമ്പ് സ്വർണ്ണത്തിൻ്റെ സാനിദ്യം ജിഎസ്ഐ ടീം സ്ഥിരീകരിച്ചിരുന്നു.

സോൻ‌ഭദ്രയിലെ മൈനിംഗ് ഓഫീസർ കെ കെ റായ് പറയുന്നു, “ജി‌എസ്‌ഐ ടീം വളരെക്കാലമായി ഇവിടെ പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ ലേലത്തിന് ഓർഡർ വന്നിട്ടുണ്ട്. ഈ ക്രമത്തിൽ ജിയോ ടാഗിംഗ് ആരംഭിച്ചു, ലേല പ്രക്രിയ ഉടൻ ആരംഭിക്കും.” ജില്ലയിൽ യുറേനിയം കരുതൽ ശേഖരം കണക്കാക്കുന്നു, ഇതിനായി ചില കേന്ദ്ര സർക്കാർ ഏജൻസികൾ പര്യവേഷണം നടത്തുന്നുണ്ട്.

തിരിച്ചറിഞ്ഞ ധാതു സൈറ്റുകൾ ലേലത്തിന് മുമ്പ് ജിയോ ടാഗുചെയ്യുന്നതിനായി രൂപീകരിച്ച ഏഴ് അംഗ സംഘം ഈ മാസം റിപ്പോർട്ട് ഖനന ഡയറക്ടർക്ക് സമർപ്പിക്കുമെന്ന് ഖനന ഉദ്യോഗസ്ഥർ പറഞ്ഞു. ഇതിനുശേഷം മാത്രമേ സംസ്ഥാന സർക്കാർ ഓൺലൈൻ ടെണ്ടർ നൽകാനുള്ള നിർദ്ദേശങ്ങൾ നൽകൂ. ടെണ്ടർ അംഗീകരിച്ച ശേഷം ഖനനം അനുവദിക്കുമെന്ന് അദ്ദേഹം അറിയിച്ചു.

സോൺഭദ്രയുടെ സോനാ പഹാഡി ബ്ലോക്കിൽ മൂവായിരം ടൺ സ്വർണവും ഹാർഡി ബ്ലോക്കിൽ 600 കിലോ സ്വർണവുമുണ്ടെന്ന് ജി‌എസ്‌ഐ കണക്കാക്കുന്നു. സ്ഥലങ്ങൾക്ക് പുറമേ പുൽവാർ, സലയാദി ബ്ലോക്കുകളിൽ ഇരുമ്പയിര് നിക്ഷേപം കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്. എന്നിരുന്നാലും, അത്തരം ഇരുമ്പ് അയിരിൽ എത്രമാത്രം സ്വർണം കണ്ടെത്താനാവും എന്നത് അയിരിൻ്റെ ഗുണനിലവാരത്തെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു. വിദഗ്ധരുടെ അഭിപ്രായത്തിൽ, അയിര് നല്ലതാണെങ്കിൽ, അതിൽ നിന്ന് വരുന്ന സ്വർണ്ണത്തിന്റെ അളവ് അയിരിൻ്റെ പകുതിയോളം വരും.

മേഖലയിൽ 90 ടൺ എൻ‌ഡോലൂസൈറ്റ്, ഒമ്പത് ടൺ പൊട്ടാഷ്, 1 ദശലക്ഷം ടൺ സില്ലാമിനൈറ്റ് എന്നിവയുടെ കരുതൽ ശേഖരവും ജി‌എസ്‌ഐ കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്. ധാതു വകുപ്പ് ഇ-ലേല നടപടികൾ ആരംഭിച്ചു, സ്വർണ്ണ ബ്ലോക്കുകൾ ഉടൻ ലേലം ചെയ്യും.

വലിയ അളവിൽ ധാതുക്കൾ കണ്ടെത്താനുള്ള സാധ്യത കാരണം ജില്ലയുടെ പല ഭാഗങ്ങളിലും ഹെലികോപ്റ്റർ വഴി സർവേ നടത്തുന്നു. ഈ സർവേയിൽ, വൈദ്യുതകാന്തിക ഉപകരണങ്ങൾ സ്പെക്ട്രോമീറ്റർ ഉപകരണങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചാണ് സർവേ നടത്തുന്നത്. ഏകദേശം 108 ഹെക്റ്റർ പി[പ്രദേശത്താണ് സ്വർണ്ണ ഖനി കണ്ടെത്തിയത്.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *