കോവിഡ്19: മെഡിക്കൽ രംഗത്തെ കൂടുതൽ പേർക്ക്

ദൽഹി സർക്കാരിന് കീഴിലെ കോവിഡ് ചികിത്സാ ആശുപത്രിയായ എൽഎൻജിപിയിലെ അസിസ്റ്റൻഡ് നഴ്സിംഗ് സൂപ്രണ്ടിന് കോവിഡ് പോസിറ്റീവ് സ്ഥിരീകരിച്ചു.

മെഡിക്കൽ രംഗത്തുള്ളവർക്ക് പോലും കോവിഡ് പോസിറ്റീവ് വ്യാപകമായതിൻ്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ, നഴ്സിംഗ് സ്റ്റാഫിന് ഏർപ്പെടുത്തിയ സുരക്ഷാ സൗകര്യങ്ങളിലെ അപരാപ്തത ചൂണ്ടിക്കാണിച്ച് നേരത്തെ നഴ്‌സുമാർ സമരത്തിലായിരുന്നു.

അഞ്ഞൂറിലധികം രോഗികളെ ചികിത്സിക്കുന്ന ആശുപത്രിയിൽ ഡോക്ടർമാ‍ർക്ക് സ്വകാര്യ ആഡംബര ഹോട്ടലിലാണ് താമസം ഒരുക്കിയിരുന്നത്. അതേസമയം നഴ്‍സുമാര്‍ ഉൾപ്പടെയുള്ളവർക്ക് ആശുപത്രിയിലെ ദന്തൽവിഭാഗം ലൈബ്രറി ഹാളിൽ താല്‍ക്കാലിക സംവിധാനമാണ് ഒരുക്കിയിരുന്നത്. നിരവധി മലയാളികൾ ഇവിടെ ജോലി ചെയ്യുന്നുണ്ട്.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *