ആം ആദ്‌മിയുടെ വഴികൾ ഏത്?

എ.എസ്. സുരേഷ്‌കുമാർ / മാധ്യമം ആഴ്ചപ്പതിപ്പ് ഓരോ തെരഞ്ഞെടുപ്പും ഓരോ പാഠമാണ്. ഡൽഹി നിയമസഭ തെരഞ്ഞെടുപ്പും പുതിയ അനുഭവമാണ്. ദേശീയ പാർട്ടികൾ…

രാഷ്ട്രീയ പ്രചാരണത്തിലെ ‘ആപ് മോഡല്‍’

ഡല്‍ഹി തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫലത്തില്‍ ആം ആദ്‍മി പാര്‍ട്ടി സ്വീകരിച്ച തെരഞ്ഞെടുപ്പ് തന്ത്രങ്ങളില്‍ നിന്ന് കേരളത്തിനും പഠിക്കാനുണ്ടെന്ന് ലേഖകന്‍… വര്‍ഗീയ ധ്രുവീകരണം പാര്‍ലമെന്ററി…