കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനം നേരിടാൻ ആമസോൺ മേധാവിയുടെ 10 ബില്യൺ ഡോളർ ഫണ്ട്

കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനത്തെ ചെറുക്കുന്നതിന് ആമസോണിന്റെ സിഇഒയും ലോകത്തെ ഏറ്റവും ധനികനുമായ ജെഫ് ബെസോസ് 10 ബില്യൺ ഡോളർ (7,15,77,55,00,000 രൂപ) സംഭാവന…