ടി 20 ലോകകപ്പിലെ ഇന്ത്യൻ ടീമിൻ്റെ ശരാശരി പ്രായം 23 വയസ്സ്; ഇന്ത്യൻ വനിതാ ടീമിനെ സൂക്ഷ്മമായി നിരീക്ഷിക്കേണ്ടതുണ്ടെന്ന് ബ്രെറ്റ് ലീ

ടി 20 സിഡ്‌നി ലോകകപ്പിലെ ഇന്ത്യൻ ടീമിൻ്റെ യുവ കളിക്കാർ ടീമിന് പുതിയ ഊർജ്ജം കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ടെന്നും ഇത് വരാനിരിക്കുന്ന ടി 20…