എം.ബി രാജേഷിനൊരു തുറന്ന കത്ത് | ഡോ. എസ് ഗോപു

കേരള സംസ്കൃത സർവകലാശാലയിലെ നിയമന വിവാദ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ഡോ. എസ് ഗോപു ഫേസ്ബുക്കിൽ കുറിച്ച തുറന്ന കത്ത്. എം.ബി രാജേഷിനൊരു തുറന്ന…

സംസ്കൃത സർവകലാശാലയിലെ നിയമന വിവാദം: എംബി രാജേഷ് മാധ്യമങ്ങളോട് പറഞ്ഞതിലെ പൊരുത്തക്കേടുകൾ

മുൻ എംപി എംബി രാജേഷിൻ്റെ ഭാര്യ നിനിത കണിച്ചേരിയുടെ കേരള സംസ്കൃത സർവകലാശാലയിലെ നിയമന വിവാദവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട്, എംബി രാജേഷ് മാധ്യമങ്ങളോട്…