ഒരു പുരുഷായുസ്സ് മുഴുവനും വിചാരണ തടവുകാരനായ രക്തസാക്ഷിയായി മദനി

കോവിഡ് വ്യാപിക്കുന്നതിൻ്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ തടവുകാരെ വിട്ടയക്കാൻ തീരുമാനിക്കുമ്പോഴും, പത്തു വർഷമായി വിചാരണ തടവുകാരനായി ബാഗ്ലൂർ അഗ്രഹാര ജയിലിൽ കഴിയുന്ന മഅദനിക്ക് ഇനിയും…