നിർഭയ കേസ് കുറ്റവാളികളെ മാർച്ച് മൂന്നിന് തൂക്കിലേറ്റും

നിർഭയ കേസിലെ കുറ്റവാളികളെ തൂക്കിലേറ്റാൻ ദില്ലിയിലെ പട്യാല ഹൌസ് കോടതി കോടതി പുതിയ ഡെത്ത് വാറണ്ട് പുറപ്പെടുവിച്ചു. നേരത്തെ, തൂക്കിക്കൊല്ലൽ തീയതി…