ഭൂമിയും ആധാറും NPR ഉം | അഡ്വ. ഹരീഷ് വാസുദേവൻ

ഭൂമിയുടെ തണ്ടപ്പേർ ആധാറുമായി ബന്ധിപ്പിക്കാൻ റവന്യു വകുപ്പ് ഇറക്കിയ ഉത്തരവ് നിയമവിരുദ്ധമാണെന്ന് അഡ്വ. ഹരീഷ് വാസുദേവൻ ഫേസ്ബുക്കിൽ. എൻപിആർ നടപ്പാക്കില്ലെന്ന സർക്കാരിൻ്റെ…