കാശ്മീരിൽ മധ്യസ്ഥത വഹിക്കാനുള്ള യുഎൻ സെക്രട്ടറി ജനറൽ അന്റോണിയോ ഗുട്ടറസിൻ്റെ സന്നദ്ധത ഇന്ത്യ തള്ളി

കാശ്മീർ വിഷയത്തിൽ മധ്യസ്ഥത വഹിക്കാനുള്ള യുഎൻ സെക്രട്ടറി ജനറൽ അന്റോണിയോ ഗുട്ടറസിൻ്റെ വാഗ്‌ദാനം ഇന്ത്യ നിരസിച്ചു. അനധികൃതമായി പാകിസ്ഥാൻ കൈവശം വെച്ചിരിക്കുന്ന…