ഇന്ത്യയിൽ മതപരമായ പീഡന കേസുകൾ വർദ്ധിച്ചുവരികയാണെന്ന് യുഎസ് ഏജൻസി

അമേരിക്കൻ പ്രസിഡന്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപിന്റെ ഇന്ത്യാ സന്ദർശനത്തിന് നാല് ദിവസം മാത്രം ശേഷിക്കേ, ഒരു യുഎസ് ഏജൻസി ഇന്ത്യയുടെ പൗരത്വ ഭേദഗതി…